Arendse Ørding fra ADRA Danmark, Nødhjælp og udvikling